Ondersteuning in de kosten

Alles wordt steeds duurder, wij ontkomen daar helaas ook niet aan. Omdat we snappen dat niet iedereen de (volledige) kosten kan betalen hebben wij uitgezocht wat de mogelijkheden zijn voor de ondersteuning in de kosten.

Zo zijn er een aantal fondsen waar je een (geld) aanvraag kan doen zodat zij (een deel van) de kosten op zich te kunnen nemen.

Let op: Elk fonds heeft zijn eigen voorwaarden en aanvraag proces. Wij kunnen daar helaas niet in ondersteunen. Mocht je hier vragen over hebben bespreek dit dan met een persoonlijk begeleider of stuur een e-mail naar de contactpersoon van het specifiek fonds. Ook kan je eventueel hulp vragen bij Stichting MEE.

Mogelijke fondsen


Stichting Blijdesteyn
Postbus 62 | 9460 AB Gieten
T 06 15 65 46 82
Alleenstaande vrouwen, die op 1 november van ieder jaar niet jonger dan 21 jaar en niet ouder dan 40 jaar zijn, komen voor een vakantiebeurs in aanmerking. 
 
Fond Kind & Handicap
Treilerdwarsweg 91 | 2583 DA ’s-Gravenhage
T 070 351 27 84
Fonds Kind & Handicap ondersteunt kinderen en jongeren tot en met 25 jaar, die met een handicap of chronische ziekte kampen. Ze helpen onder andere met aangepast vervoer, aangepaste speelplekken en leer- en hulpmiddelen. Zo kunnen kinderen met een handicap of chronische ziekte ook meedoen.
 
De Lichthoeve, Stichting
Postbus 33 | 3886 ZG Garderen
T 0577 46 13 51
Verstrekt een financiële bijdrage aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking voor wie de extra kosten van de vakantie niet of nauwelijks zijn op te brengen.
 
Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LSBS) – Vakantiefonds 
Postbus 200 | 6710 BE Ede
T 0318 76 70 10
Vanuit het Vakantiefonds wordt een tegemoetkoming verstrekt in de extra kosten die iemand met een visuele beperking maakt voor begeleiding bij zijn of haar aangepaste vakantie. Een tegemoetkoming wordt uitsluitend verstrekt aan hen die financieel niet in staat zijn om die extra kosten te dragen.
 
Stichting Spina Bifida Fonds
Houtwerf 25, 2265 VD Leidschendam
T 06 52 43 08 67
De stichting geeft financiële steun aan mensen die leven met een handicap als gevolg van spina bifida. Dat kunnen zijn bijdragen voor de aanschaf of aanpassingen van transportmiddelen (rolstoel, vervoersmiddelen enz.), voor communicatiemiddelen (laptop enz.), voor sportbeoefening, voor vrijetijds- of vakantiebesteding. Een bijdrage is nooit hoger dan 1500 euro. Kijk voor aanvraagformulieren op de website.
 
Dit is slechts een selectie van de beschikbare fondsen. Mocht je nog extra fondsen weten waar ook gebruik van gemaakt kan worden laat ons dat dan even weten dan kunnen wij deze toevoegen aan het overzicht!
Inschrijven Cleinten Inschrijven Leiding

Direct doneren