Privacy Policy

Privacy Policy Stichting Volgg

 Stichting Volgg hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. Op 25 mei 2018 gaat er in Europa een nieuwe privacywet gelden. In deze Privacy Policy leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en wat uw rechten zijn. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die door de wet worden gesteld.

Invullen van persoonsgegevens
Bij het inschrijven voor de reizen via Stichting Volgg word u gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die u invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, en de betreffende reis te kunnen leveren of u in de toekomst over onze reizen te informeren. Mocht u de inschrijving niet voor uzelf doen, dan gaan wij er van uit dat u bevoegd bent om de inschrijving te doen namens de persoon die u inschrijft.

Welke gegevens verzamelen wij
Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan wij u kunnen identificeren of die wij aan u kunnen koppelen. 
De gegevens die wij verzamelen zijn nodig om onze reizen voor u kunnen organiseren en daarover met u te communiceren. 

Het gaat om de volgende gegevens: 
  • Geslacht, naam en geboortedatum
  • Adres en woonplaats;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Informatie over uw medicijngebruik (indien van toepassing);
  • Informatie over uw ouders/verzorgers (indien van toepassing);
  • Informatie over uw persoon (zoals bijv. kledingmaat en mobiliteit);
  • Uw IP adres;

Verwerking van persoonsgegevens
Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij ons hebt geboekt. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder u toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie. Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens
Op grond van de WBP (artikelen 35 en 36) heeft iedere persoon recht op inzage van zijn of haar gegevens. Als die gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn kan de betreffende persoon Stichting Volgg verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen te verwijderen of af te schermen. Een verzoek tot inzage kan worden gestuurd naar info@volgg.nl. Een kopie identiteitsbewijs dient te worden meegestuurd. Stichting Volgg behoudt zich het recht voor om kosten voor een inzage verzoek in rekening te brengen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: info@volgg.nl

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

Cookiebeleid
Stichting Volgg maakt voor het verzamelen van klikgedrag gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestand die op de harde schijf van je computer kan worden opgeslagen. Een cookie bevat geen persoonsgegevens. Onze cookies bevatten informatie over het klikgedrag en dienen ter herkenning om het gebruik van websites en informatievoorziening makkelijker te maken. Vergelijkbare technieken, zoals pixels, webbakens, enz. worden hieronder ook aangeduid met de term 'cookies'.

Geplaatste cookies
Wij kunnen cookies van onszelf of van derden plaatsen op websites waarvan de inhoud door ons wordt verzorgd. Dit zijn cookies die bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen onthouden, of onthouden dat u bent aangemeld op een besloten deel van de website.

Blokkeren van cookies
Als u helemaal geen cookies wil ontvangen, kunt u de instellingen van uw internet browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Als u cookies blokkeert, kunt u onze website(s) nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat u niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de website gebruik kunt maken.

Verwijderen van geplaatste cookies
Geplaatste cookies kunt u zelf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser of met behulp van de eventueel op uw computer geïnstalleerde beveiligingssoftware.

Vragen
We helpen u graag verder als u vragen of opmerkingen hebt: info@volgg.nl   

Laatste wijziging: 10 november 2017 
Inschrijven Cleinten Inschrijven Leiding

Direct doneren